Pevnost poznání

Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého Pevnost poznání bude výjimečně otevřeno od 18.00 do 24.00. Návštěvníci zaplatí snížené vstupné 50 korun do 3 expozic (Rozum v hrsti, Věda v pevnosti, Světlo a tma), kde bude část doprovodného programu, expozice Živá voda bude přístupná zdarma. Planetárium nabídne vstupné pouhých 30 korun a bude promítat každých 30 minut (vstup je omezen na max. počet 20 osob na jeden film). O chill out zónu se na místě postará Restaurace Lobster. Po setmění se můžete těšit na světelnou projekci na budovu.

Historie české kosmonautiky

Pevnost poznání, expozice Světlo a tma (2. patro)

Návštěvníkům bude formou prezentace představena historie české kosmonautiky, astronomie a práce České astronomické společnosti. Opomenut nebude ani přínos pedagoga Přemysla Šedivého na poli didaktiky a optiky včetně jeho fotografií optických jevů. Připraveni budou také noví roboti do exponátu LEGO robotiky, které si mohou zájemci vyzkoušet.

Královna nukleových kyselin

Pevnost poznání, expozice Rozum v hrsti (1. patro)

Kyselina deoxyribonukleová je královnou nukleových kyselin. Je přítomna ve všech živých buňkách. Jsou z ní vytvořeny geny a kódovaná řeč, kterou je napsána příručka života. Je v ní zakódováno, jak budou bakterie, rostliny, houby, živočichové a lidé vypadat. Určuje, jak budou probíhat veškeré životně důležité procesy a nepřímo tedy i činnost celého organismu. Naše interaktivní hry a zábavné aktivity vám pomohou tuto složitou, ale na druhé straně velice zajímavou a důležitou dvoušroubovici hádanek a tajemství rozplést.

Významní chemici

Pevnost poznání, laboratoř PP (2. patro)

V laboratoři vás tentokrát seznámíme s předními českými chemiky, kteří se svým bádáním významně podíleli a podílí na rozvoji chemie. Představíme vám profesora Heyrovského, který získal Nobelovu cenu za chemii, dále pak profesora Votočku, spoluautora českého chemického názvosloví, současného vědce profesora Hobzu působícího i na naší univerzitě a mnohé další vědce. Těšit se můžete i na spoustu zábavných efektních pokusů.

Netopýří noc

Pevnost poznání, přízemí  + přednáškový sál

Každou celou hodinu od 19:00 do 24:00 – krátká exkurze z areálu Korunní pevnůstky do Bezručových sadů za tajuplnými nočními živočichy. V programu je detektorování, ukázky odchytu, ukázky handicapovaných netopýrů, představení moderní techniky používané při výzkumu apod. Kapacita každé vycházky je omezena na max. 30 účastníků. V přednáškovém sále se budou promítat dokumenty České televize Náš soused netopýr a Netopýři ve tmě.

Fascinující a kouzelný svět rostlin

Pevnost poznání, expozice Živá voda (1. patro)

Svět rostlin, jak jste jej nikdy neviděli, představí Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR. K vidění budou kouzelné svítící kytky a pokusné rostliny. Pod mikroskopem si návštěvníci prohlédnou ty nejjemnější rostlinné struktury a vyzkoušejí práci vědce.

Představení nového exponátu – pískovna

V Pevnosti poznání jsou umístěny originální interaktivní exponáty, které vznikly přímo v dílnách pevnosti.  Líbí se vám obří model mozku, koryto řeky nebo velká lavička v podobě stonožky? Pokud vás zajímá, jak podobné exponáty tvoříme, určitě se k nám podívejte v rámci Noci vědců. Nově představíme model pískovny.

Seřiďte si hodinky podle atomového času

Pevnost poznání, expozice Rozum v hrsti (1. patro)

Tak velká, tak významná a přesto tak málo známá - Vatrtova konstanta. Hodnota geopotenciálu, o jejíž výpočet se zasloužil český vědec  prof. Ing. Viliam Vatrt, DrSc., za což byl v roce 2011 oceněn českým oceněním za vědu a výzkum Česká hlava. Díky této nenápadné konstantě jsme schopni například určit atomový čas pro jakékoliv místo na světě. Chcete se o ní dozvědět více? Přijďte si i vy nastavit na hodinkách přesný čas!