Noc vědců na UP 2017

6. října, 18:00–24:00

Svět je v pohybu. Přemísťují se lidé, zboží i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom všem věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří?
To je otázka pro Noc vědců 2017.

Prožijte s celou rodinou netradiční noc plnou vědy a poznání v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Poznejte skutečné vědce, postavte si vlastního robota nebo odhalte tajemství lidského mozku. To vše a desítky dalších zábavných aktivit vás čekají na většině fakult Univerzity Palackého a v Pevnosti poznání.

Program postupně doplňujeme.

PROGRAM

Pevnost poznání

Areál Korunní pevnůstky, tř. 17. listopadu 7

  • Interaktivní muzeum vědy bude výjimečně otevřeno od 18.00 do 23.00
  • Návštěvníci zaplatí snížené vstupné 50 korun do 3 expozic (Rozum v hrsti, Věda v pevnosti, Světlo a tma), kde bude část doprovodného programu
  • Expozice Živá voda bude zdarma
  • Planetárium bude promítat každých 30 minut – vstup je omezen na max. počet 20 osob na jeden film
  • V Laudonově sále (přízemí) bude chill out zóna s občerstvením restaurace Lobster

Rozzářená Pevnost
Tento program začne po setmění ve 21 hodin! Fascinující pohyblivé obrazy na fasádě Pevnosti poznání. Návštěvníci si mohou vyzkoušet živou Tagtool animaci, a to přímo s vývojáři této úžasné aplikace. Tagtool je podle definice samotných autorů nástrojem určeným k performanci a vizualizaci představ kdekoliv na pódiu nebo na ulici. Je to kombinace kresby či malby a kreativní video hry. Celý nápad se zrodil kolem roku 2005 v hlavách nadšenců z Vídně. Sami od té doby s Tagtoolem objíždějí celý svět a dělají živé performance. Ve spolupráci s Festivalem VZÁŘÍ.

Geologický koutek
(expozice Živá voda
)
Horniny se mohou zdát jako nudné neživé předměty, ale ve skutečnosti jsou to akční hrdinové neživé přírody. Překonávají v rámci tektonických pohybů obrovské vzdálenosti (i když jim to trvá někdy i miliony let).  Během své poutě napříč geologickým časem se mohou i měnit (metamorfovat) a musejí odolávat také erozi. Mnohé z úžasných skalních měst na území České republiky vznikly za přispění nejrychlejších erozních pohybů a to řícení či svahovými sesuvy. Ty mohou být pro obyvatelstvo i nebezpečné.

Fascinující svět rostlin
(expozice Živá voda)
Svět rostlin, jak jste jej nikdy neviděli, představí Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR. K vidění budou kouzelné svítící kytky a pokusné rostliny, kterým stačí k životu uzavřená sklenice a agar. Pod mikroskopem si návštěvníci prohlédnou ty nejjemnější rostlinné struktury a vyzkoušejí práci vědce. Zájemci se dozví, jak si vyrobit pH papírky z červeného zelí a určitě nepřehlédnou dvoumetrový model DNA.

Všudypřítomná energie
(expozice Světlo a tma)
Jedinečný workshop o energii, která nás obklopuje!  Dokáže laserové světlo prasknout nafukovací balonek? Posvítíme si díky citronu? Jak se udrží potraviny v chladu během dlouhé letní cesty autem? Proč se udržíme na jízdním kole? Jak získáváme energii ze Slunce? Vyletíme společně raketou na lihový pohon ke Slunci? Návštěvníci mohou odhalit tato tajemství společně s námi.

Netopýří noc
(přízemí  + přednáškový sál)
Každou celou hodinu od 19:00 do 24:00 – krátká exkurze z areálu Korunní pevnůstky do Bezručových sadů za tajuplnými nočními živočichy. V programu je detektorování, ukázky odchytu, ukázky handicapovaných netopýrů, představení moderní techniky používané při výzkumu apod. Kapacita každé vycházky je omezena na max. 30 účastníků, vstupenky budou k dispozici u vstupu do Pevnosti. Součástí programu bude i slavnostní zakončení výstavy "Netopýři tajemní a zranitelní". V přednáškovém sále se budou promítat dokumenty České televize Náš soused netopýr a Netopýři ve tmě.

Virtuální realita 
(expozice Rozum v hrsti)
Virtuální realita je nepřehlédnutelným technologickým trendem současnosti, zároveň je nazývaná technologií blízké budoucnosti. Návštěvníci  si vyzkoušejí různé hry, grafické programy, Google Earth. Program vznikl ve spolupráci s coworkingovým centrem Vault 42.

Rostliny v pohybu
(chodba ve 2. patře)
Katedra botaniky zájemce provede fascinujícím světem rostlin a mikroorganismů. Ukáže smrtonosné pohyby a pasti masožravých rostlin. Pod mikroskopem odhalí povrchové struktury pylových zrn, které umožňují jejich přenos z rostliny na rostlinu. Návštěvníci se dozvědí, jak putují semena napříč světem a jak se na naše území dostaly různé druhy rostlin. Lektoři se zaměří také na pohyblivost mikroorganismů a ukáží, že na mikroskopickém bojišti lze narazit na bleskurychlé vražedné predátory i těžké obrněné tanky. K dispozici bude také ukázka řasových kultur a jejich využití například v potravinářském průmyslu. Na vlastní kůži si lidé vyzkoušejí, jak takové zelené potvory chutnají.

Mobilní neonatologie 
(přízemí)
Neonatologie (lékařské odvětví zabývající se péčí o novorozence) je velice dynamický a neustále se vyvíjející obor.  K významnému pokroku a snížení novorozenecké úmrtnosti přispěla také centralizace péče do specializovaných perinatologických center. A tak se nezřídka stává, že malé nemocné či předčasně narozené miminko, narozené v Olomouckém kraji, musí po porodu cestovat právě do olomoucké fakultní nemocnice. Tým novorozeneckého oddělení návštěvníkům představí vybavení sloužící právě k těmto transportům. A nejen to. V nemocnici je naopak snaha o co nejmenší „cestování“, a proto některá vyšetření jsou realizována pomocí mobilních přístrojů, které vám budou představeny. Stejně tak bude stanoviště „Péče o novorozence“ vybaveno mnoha fotografiemi a dalšími exponáty. Určitě si budete moci vyzkoušet resuscitační pomůcky, které mají lékaři při resuscitaci k dispozici. Program zajišťuje Fakultní nemocnice Olomouc. 

Pohyb vody v rostlině
(chodba ve 2. patře)
Odkud rostliny berou životadárnou tekutinu tvořící naprostou většinu hmotnosti jejich těla? Jak s ní hospodaří, kam ji schovávají? Kudy voda v rostlinách proudí a co ji pohání? Program zajišťuje Botanická zahrada PřF UP.

Jak vzniká originální exponát Pevnosti poznání
(expozice Věda v pevnosti)
V Pevnosti poznání jsou umístěny originální interaktivní exponáty, které vznikly přímo v dílnách pevnosti.  Líbí se vám obří model mozku, koryto řeky nebo velká lavička v podobě stonožky? Pokud vás zajímá, jak podobné exponáty tvoříme, určitě se k nám podívejte v rámci Noci vědců.

Hmyz v pohybu - na souši, ve vzduchu i ve vodě
(expozice Živá voda)
Zajímá vás, jakou podobu má to, co umožňuje hmyzu léta, běhat a plavat? Jak vypadají různá křídla a končetiny k běhu, lovu, plavání, skákání, hrabání, zpěvu i sběru pylu. Co létá a běhá v bytech a domech, na půdách, ve sklepech, na zahradách a v sadech, v lesích a na loukách, všude okolo nás. To i další se vám představí na vlastní oči i pod lupou. Program zajišťuje Katedra zoologie PřF UP v Olomouci.

Pohyb pod hladinou
(expozice Živá voda)
Pohyb pod hladinou. Útočit, nebo uprchnout? Uplavat, uhnout, utéct, prostě uniknout. Úplně, a hlavně úspěšně! Prokoukněte s námi úhybné manévry vodních bezobratlých živočichů a sledujte jejich pestré pohybové aktivity pod vodou. Jak souvisí tvar těla se způsobem pohybu? Kdo je nejrychlejší lovec? A jak se chodí po vodní hladině? Inspirujte se s hydrobiology z katedry zoologie.

Přírodovědecká fakulta

Budova Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12

Neposedné chemické reakce  
Může vzdušný kyslík donutit roztok ke změně barvy? Lze namíchat kouzelné roztoky, které se mohou opakovaně přebarvovat bez jakéhokoliv zásahu? Existují na druhé straně „tvrdohlavé“ roztoky, jež nelze ke změně barvy donutit? Přijďte se na takové neposlušné roztoky a na mnoho dalších chemických pokusů podívat a přesvědčit se na vlastní oči.

Deskové hry v pohybu (KDH DoUPě Olomouc)
Deskové hry jsou moderním způsobem relaxace a trávení volného času s přáteli a rodinou. Vzhledem k rozmanitosti témat, kterými hry oplývají, si letos můžete přijít vyzkoušet hry, kde je pohyb důležitým prvkem. Najděte správnou cestu k cíli ve Quoridoru, nevypadněte z plánu ve hře Tsuro nebo se prostě jen nechte svézt na zádech soupeřícího velblouda ve hře Velbloudí dostihy.

Mobility in Science       
Chcete si rozšířit své znalosti angličtiny zábavnou formou? Vyzkoušejte naše kvízy, hry nebo křížovky pro všechny věkové kategorie, které se týkají hlavního tématu letošní Noci vědců.

Fyzika v pohybu – „a přece se točí“      
V laboratoři školních pokusů rozpohybujeme van de Graaffův generátor či třecí elektriku -  až budou létat jiskry. Ukážeme Segnerovo kolo, Crooksův radiometr, rotující disk na zrcadle a také hrátky s motion detektorem pohybu. Netradičním příkladem pohybu pak bude ukázka Buquoyova balónku s héliem jako příkladu oscilátoru s proměnnou hmotností.

Pokusy s organickými chemiky
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet chemické experimenty, při nichž se jim podaří rozhýbat reakční směs. Seznámí se s vybranými metodami získávání přírodních látek. V praxi si ověří přeměnu skupenství známou jako sublimace. Naučí se vyrábět domácí lávovou lampu a vyzkouší si luminiscenční děje.

Autonomní roboti aneb Lehký náhled do programování umělé inteligence     
I v běžném životě se stále častěji setkáváme s nejrůznějšími přístroji, které vykonávají relativně sofistikovanou činnost, aniž by je musel přímo řídit člověk. Pokud jste si tedy někdy kladli otázku, na základě jakých principů podobná zařízení fungují, neváhejte a zastavte se u našeho stánku. Dozvíte se o možnostech řízení robotů prostřednictvím IF-THEN pravidel a fuzzy regulátorů.

Země v pohybu a optické vlnění          
Za každého počasí, Foucaultovo kyvadlo potvrzuje otáčení planety Země kolem své osy. Světlo o různých barvách, neboli elektromagnetické vlnění s různou frekvencí, skýtá nepřeberné možnosti aplikace. Od přenosu informace až po optické klamy.

Země = hmota v pohybu
Nic lépe nevyhovuje verneovskému "mobilis in mobili" (pohyblivý v pohyblivém) než naše planeta. Vše na Zemi je v neustálém pohybu - kapaliny, plyny a dokonce i horniny, které mohou pohybovat velmi rychle například při sesuvech a zemětřeseních, nebo velmi pomalu jako součásti obrovských tektonických desek. Na letošní Noci vědců uvidíte seismograf v akci, modely pohybu tektonických desek, zázraky kamenného mikrosvěta, hry a videa.

Vesmír v pohybu  
Za jasné noci návštěvníky čeká pozorování pohybu hvězd a planet po obloze dalekohledem. A možná poletí i mion! Kdo je rychlejší než mion z kosmického záření, jak jej můžeme pozorovat a jak pomalu mu tikají hodinky? Částicová kamerka v reálném čase dále zobrazí i stopy částic alfa, beta a gama z uranového sklíčka a jiných drobných zdrojů záření! Také se dozvíte, jaké exotické částice vznikají na urychlovači LHC v CERN u Ženevy. Přijďte se podívat na částice v jednoduché mlžné komoře!

Mezinárodní kosmický výzkum
Víte, že se naši vědci podílejí na mezinárodním kosmickém výzkumu? Uvidíte segment primárního zrcadla teleskopů pro pozorování vysokoenergetického gama záření, které budou vybudovány v Chile a na Kanárských ostrovech, a zajímavá videa o projektu CTA (Cherenkov Telescope Array). Můžete sledovat záznam sestavování fluorescenčního teleskopu pro sledování kosmického záření o velmi vysokých energiích v Utahu!

A možná poletí i mion!
Kdo je rychlejší než mion z kosmického záření, jak jej můžeme pozorovat a jak pomalu mu tikají hodinky? Částicová kamerka v reálném čase dále zobrazí i stopy částic alfa, beta a gama z uranového sklíčka a jiných drobných zdrojů záření! Také se dozvíte, jaké exotické částice vznikají na urychlovači LHC v CERN u Ženevy. Přijďte se podívat na částice v jednoduché mlžné komoře!

Chemie v pohybu     
Věci kolem nás jsou složeny z atomů a molekul. Je možné tyto věci vidět v pohybu? Jak poznám, že se pohybuje voda a vzduch? Ale putovat mohou i nehmotné věci, třeba myšlenky. Zajímá vás, jak pracují vědci po celém světě a naše spolupráce s nimi? Na tyto otázky sami přijdete při našich zajímavých zcela nových pokusech. Pro malé i velké návštěvníky jsme připravili výuku chemie hravou formou. Že je chemie opravdu všude kolem nás, zjistíte během pokusů zaměřených na složení potravin, slepou mapu, rozložení barev, výrobu mýdla a při oblíbené světelné show. Na všechny zvídavé návštěvníky se těší pracovníci katedry analytické chemie.

Nanotechnologie z RCPTM       
V centru zájmu vědců z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů jsou nanočástice a nanotechnologie.  Tento malý svět velkých možností přiblížíme prostřednictvím oblíbených experimentů, jako je například supravodivá levitace, čištění vody pomocí nanočástic.  Ukážeme také mrazivou sílu kapalného dusíku.

Buď Geo s katedrou geoinformatiky    
Na stánku si návštěvníci budou moci vyzkoušet nejrůznější moderní i klasické geohry. Pro zájemce bude připraveno hledání pokladů pomocí GPS navigace (geocaching), dále se návštěvníci otestují nejrůznějšími interaktivními geokvizy, vyzkouší si kreslení mentální mapy či speciální hmatové mapy pro nevidomé (tyflomapy), které si každý bude moci doslova osahat. Mimo tyto aktivity bude připraveno poznávání známých míst z leteckých snímků. Rovněž bude k dispozici atraktivní skládací mapa Evropy, kdy si každý bude moci změřit čas, za který dokáže složit mapu dohromady.

Mobilita z fyziky - fyzika z mobilit    
Rozpohybovat zařízení a udržet jeho pohyb lze pomocí fyzikálních zákonů a dodáním energie - vyzkoušejte si elektromagnetické hrátky. Energii lze získávat pomocí tzv. alternativních zdrojů – podívejte se na možný princip získávání elektrické energie z pohybu automobilu a vibrací jeho částí nebo z chůze člověka. Zachycení pohybu těles a kapalin vysokorychlostní kamerou je důležité i pro jejich studium.

Koumáci ze Zeyerky v pohybu
Žáci si sami vyrobili různé dopravní prostředky umožňující pohyb a představí je návštěvníkům.

Rostlinná olympiáda   
Že se květy slunečnice otáčejí za sluncem, ví každý. Tento pohyb je ale pomalý. Existují však rostliny, které se umí pohybovat mnohem rychleji. Víte, která rostlina vás v mžiku kousne? Že stromy umí chodit? A že rostliny umí střílet? Některé se vás dokonce bojí. Toto a ještě mnohem více vám rádi prozradíme.

Hra o Zemi s katedrou rozvojových a environmentálních studií
Na stánku katedry rozvojových a environmentálních studií budou moci návštěvníci prozkoumat, jak se žije ve vzdálených zemích, ať rozvojových, tak rozvinutých. Vyzkouší si poznávání různých míst světa ze satelitu v nočním režimu či přiřazování významných památek ke státům, kde se nacházejí. Nebude chybět ani porovnání zemí světa z hlediska ekologické stopy.

Geografie v pohybu i klidu  
Dopravní sítě, dopravní toky, stejně jako dopravní systémy či konkrétní pohyb lidí či nákladu v prostoru patří mezi nedílné součásti geografického výzkumu. Na stánku katedry geografie prostřednictvím několika plakátů a map představíme některé příklady geografického pohledu na problematiku dopravy a mobility. Vedle toho se budete moci zapojit do malého výzkumu v oblasti mobility obyvatelstva a jeho dopravních preferencí či si prověřit své geografické znalosti, a to nejen z oblasti geografie dopravy. Těšíme se na vás.

Svítíme vám na cestu  
Ani letos vás nezklameme! Ve stánku společnosti Hella Autotechnik Nova se můžete těšit na prezentaci světlometů a zadních skupinových svítilen i jejich funkcí, kterými se světlomety mohou na cestách chlubit. Stejně jako všechno ostatní, tak i světelná technika jde stále kupředu a neustále se vyvíjí. Nedílnou součástí prezentace bude i představení novinek a trendů v této oblasti. A to není všechno! Budeme pro vás mít nachystáno i spoustu her a zábavy se světlem, takže se máte na co těšit!

Geometrie a mobilita  
Geometrické hry a hádanky nejen pro děti, origami, knoflík na niti, geopong a další hry a úkoly.

Hlavomorna aneb Rozpohybujte svůj mozek   
Přijďte si provětrat mozkové závity a vyzkoušet svoje schopnosti a dovednost při řešení logických hádanek a úkolů, skládání tangramů a skládaček, hraní stolních, logických i postřehových her a řešení nejrůznějších hlavolamů.

Mobilita očima chemika  
Pod slovem mobilita se může jevit málo významů, ale přijde na to, kdo a jakým úhlem se na to podívá. Pracovníci katedry analytické chemie mohou jako mobilitu vidět své zahraničí stáže,  během nichž čerpají navzájem se zahraničními kolegy zkušenosti z vědeckých projektů. Zkuste na slepé mapě určit naše zahraniční spolupracující instituce a dozvědět se tak více o práci analytického chemika.

Mobilní barvy
Věděli jste, jak se to doopravdy má s černou barvou? Je to skutečně jen černá? Pokud vás nezastaví náš chemický semafor, rozklíčujte tajemství směsi barev pomocí papírové chromatografie.  A co se stane, když barvy rozpohybujete? Barevný papírový spinner si u nás vytvoří opravdu každý.

Levitující objekty
I male dítě zná tuhu jako tu černošedou součást obyčejné tužky. Všichni víme, že je měkká a třením o papír vytváří stopu, kterou využíváme při psaní a kreslení. Věděli jste ale, že dokáže tuha levitovat? Je to opravdu kouzelný materiál nebo jen trik? Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Matematika – počítáme s tebou!      
Dokážete najít správný klíč, rozluštit šifru, rozlousknout hlavolam a utéct z místnosti včas? Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet hru typu exit game nebo si zasoutěžit v řešení úkolů a hádanek.

Rostliny v pohybu
Katedra botaniky vás provede fascinujícím světem rostlin a mikroorganismů. Ukážeme vám smrtonosné pohyby a pasti masožravých rostlin. Pod mikroskopem vás překvapí povrchové struktury pylových zrn, které umožňují jejich přenos z rostliny na rostlinu. Dozvíte se, jak putují semena napříč světem a jak se na naše území dostaly různé druhy rostlin. Zaměříme se také na pohyblivost mikroorganismů a ukážeme vám, že na mikroskopickém bojišti lze narazit na bleskurychlé vražedné predátory i těžké obrněné tanky. K dispozici bude také ukázka řasových kultur a jejich využití například v potravinářském průmyslu. Na vlastní kůži si budete moct vyzkoušet, jak takové zelené potvory chutnají.

Pohyb vody v rostlině
Odkud rostliny berou životadárnou tekutinu tvořící naprostou většinu hmotnosti jejich těla? Jak s ní hospodaří, kam ji schovávají? Kudy voda v rostlinách proudí a co ji pohání?

Fakulta tělesné kultury

Aplikační centrum BALUO, U Letiště 976/32

Pozor, na vybraná stanoviště bude vstup umožněn pouze v sálové sportovní obuvi!

Balancování s tučňáky
Procvičte si koordinaci pohybu a rovnováhu s počítačovou hrou! Balancováním na speciální plošině budete ovládat tučňáka, který musí v co nejlepším čase urazit stanovenou dráhu.

Diagnostika: Měření tělesného složení
Nechte si analyzovat složení vašeho těla. Měření tělesného složení pomocí nejnovějšího neinvazivního přístroje slouží ke stanovení množství a rozložení tukové a svalové tkáně, ke zjištění množství minerálních látek v těle a obsahu vody v těle. Jedná se o uznávanou metodu, která má např. výpovědní hodnotu o stupni nadváhy či obezity nebo naopak podvýživy.

Diagnostika: Vertikální skok
Zjistěte, jak jste na tom s výbušnou silou dolních končetin. Tato síla je klíčová pro řadu sportovních aktivit, kde se setkáváme s různými skoky, poskoky nebo náhlou změnou směru pohybu, ukazatelem její úrovně je vertikální skok. To znamená, že se odrazíte, co nejvýše to jde, a my pomocí různých metod zjistíme, jak vysoko to bylo. Svůj výsledek pak můžete porovnat se sportovci, kteří u nás byli v minulosti testováni.

Do výšin na laně a ve skoku
Vyzkoušejte naši vnitřní lezeckou stěnu, na které je připraveno přes třicet cest s různou obtížností. Nemusíte se bát, zkušení instruktoři dohlédnou na váš bezpečný návrat na zem. Lezení do výšek si mohou vyzkoušet i děti na speciální ministěně. A kdo není lezec, ale spíše skokan, jistě vezme zavděk naší velkou trampolínou.

Hala plná sportu
Badminton, florbal, fotbal, basketbal na vozíku nebo bocciu, paralympijskou obdobu známějšího pétanque – to vše si můžete zahrát v naší hale plné sportu.

Herna stolního tenisu
Hrajete ping pong jako mistři, nebo si jen občas rekreačně pinknete? Stoly a pálky jsou tu pro vás.

Chodit naboso není věda
Pojďte zjistit, proč chodit naboso, a vyzkoušejte si na vlastní nohy bosou stezku s různými přírodními materiály a také nejrůznějšími fyzioterapeutickými pomůckami.

Chytré cvičení
Výklad a praktická ukázka cvičení na posilovacích strojích finské firmy HUR, včetně využití nadčasového SMART tréninku, který zaručuje komplexní svalový rozvoj s individualizovaným přístupem a možností zpětnovazebních protokolů umožňujících kontrolu progresu jednotlivce. Přístroje fungují na principu stlačeného vzduchu a přirozeného přenosu sil, což vede ke zdravému posilování bez přetěžování kloubů v krajních polohách.

Mobilní fyzioterapie
Pohyblivost těla bude středem pozornosti v zóně FTK Medical. Dozvíte se o možnostech použití moderních fyzioterapeutických technik, jako je Easyflossing nebo myofasciální kompresní technika, a na vlastní kůži si je také vyzkoušíte.

Pohybová studia
Cvičení na závěsných systémech či na bosu, s gymbally, overbally nebo kettlebelly – to vše si můžete vyzkoušet pod dohledem zkušenému instruktorky v našich pohybových studiích.

Radost z pohybu & Indares.com
Dozvíte se, co je Větrání nebo Jogito ergo sum, zjistíte, kde čerpat inspiraci pro aktivní trávení víkendů a kde hledat zajímavosti z výzkumu lidského pohybu. A seznámíte se taktéž s online systémem, který můžete využít pro srovnávání a vyhodnocování své pohybové aktivity. Obojí vzniká na FTK UP.

Ride2sCOOL & UP Bike
Prezentace dvou projektů zaměřených na cyklistiku coby aktivního způsobu dopravy do školy či do zaměstnání. Pod značkou Ride2sCool studenti doprovázejí děti ve věku 6–14 let na cestě do školy na kole a tím jim zpřístupňují a zkvalitňují tuto možnost dopravy. UP Bike je pro změnu projekt, který podporuje a propaguje cyklistiku mezi studenty a zaměstnanci Univerzity Palackého.

Zvýhodněná cena registrace
Během Noci vědců zaplatíte za registraci v našem centru 999 Kč s tím, že 500 Kč vám převedeme na kartu jako kredit pro využívání našich služeb. Ale pozor, nabídka platí jen do 23:00!

Vědeckotechnický park UP

VTP UP, Šlechtitelů 21

Komentované prohlídky tiskového centra UPrint 3D.
Největší 3D tiskové centrum na Moravě otevře své dveře návštěvníkům. Nabídne komentované prohlídky a ukázky průmyslového 3D tisku. 18:00, 19:30, 21:30 - pouze v tyto časy.

Filozofická fakulta

Katedra obecné lingvistiky FF UP, Křížkovského 14, KC 2.08

Psycholog neuronových sítí - povolání budoucnosti
Mobilita jako proměna dnešního a zítřejšího světa z pohledu rozvoje umělé inteligence.
Jaké jsou vyhlídky na budoucnost lidské práce s dalším rozvojem umělé inteligence? Změní se nějak mobilita lidské práce? Máme se bát toho, že nás stroje nahradí?
Přijďte si poslechnout přednášku o fascinující výpočetní efektivitě neuronových sítí. Porozumíte základním principům jejich fungování. Vyzkoušíte si software, který neuronové sítě simuluje. Zkusíte metodou pokusu a omylu ovlivnit jejich výpočty. 

Pevnost poznání, areál Korunní pevnůstky, tř. 17. listopadu 7

Cesty židovské a izraelské
Izraelská okružní jízda vás provede po nejzajímavějších místech v zemi izraelské, kde vám na zastávkách nabídneme malé občerstvení z blízkovýchodní kuchyně. Stejně tak cesta napříč cyklem židovských svátků bude obohacená o prvky aškenázské kuchyně. Kreativní duše potěší originální pexeso s judaistickou tématikou, vedle toho budou na programu i další hry spojené s hebrejskou abecedou. Budete se moci dotknout papírových srdcí knih vyšlých oficiálním tiskem či ruční tvorby. Naše cesty daleké i blízké mají jeden cíl - rozradostnit vás.

Optické klamy
Vyzkoušejte si, zda se Vám povede vyhrát nad optickými klamy a zjistěte, jak vlastně fungují.

Stroopův test
Zasoutěžte si s námi o nejlepšího rekordmana ve Stroopově testu! Že nevíte, co to je a k čemu tento test slouží? Všechno Vám vysvětlíme a dozvíte se zajímavé informace.

Chodím Olomoucí
Portál, který umožňuje obyvatelům Olomouce upozorňovat vedení města na problémová místa pro chodce. I Vy se můžete podílet na bezpečnosti Vašeho města.

Život bez auta
Zvládnete měsíc bez auta, i když ho využíváte téměř denně? A jak Vám to může změnit život? Zapojte se do výzkumu, nebo si přečtěte o Životě bez auta na našem blogu.

Pedagogická fakulta

Budova Pedagogické fakulty UP, Žižkovo nám. 951/5

Je Frankfurt Bankfurt? (jazyková hra se zeměpisnými názvy)
Místní a pomístní názvy v cizině představují pro cestovatele výzvu. Musí se v nich zorientovat, alespoň chvíli si je pamatovat, nebo i rozlišit, co znamenají tj. přeložit si je. Jejich prostřednictvím si dokonce může rozšířit svou slovní zásobu. Navrhovaná aktivita vychází z autentické, satiricky pojaté mapy Německa, na níž jsou názvy měst aj. pozměněny (např. dřívější Ost-Berlin a West-Berlin se změnily na Rost-Berlin/Rest-Berlin tzn. rezavý a zbytkový Berlín). Úkolem účastníků by bylo rekonstruovat původní správný název města a zároveň odkrýt vtip nového pojmenování. Satirický materiál skýtá zábavu a napětí při luštění a zároveň poučení nebo obnovení pozapomenuté slovní zásoby. Něco podobného (textová mapa) nedávno vytvořil server mapy.cz.

Roboti v akci!  
Přijděte si sestavit svého robota z LEGO WeDo a LEGO Robot.

Šikulova dílna – tvoření ze dřeva  
Dívej, jak jsem šikovný. Umím vyrobit okrasnou tužku, která píše.

Matematické hrátky 
Zábavné procvičování úloh z matematiky pro děti na základní škole. Hry s matematikou. Matematické hlavolamy. Skládání origami. Tvorba mozaiky, mandaly. Procvičování logického myšlení.

Prozkoumejme přírodu mikroskopem!
Mikroskopické praktikum - propojujícím tématem bude „pohyb pod mikroskopem“.

Decoupage 
Vlastnoruční výroba skleněného dekorativního svícnu pomocí ubrouskové techniky.

Ekotvoření
Ohýbáním, lepením a malováním vytvoříme krásné sovičky.

Kdo to tak zašmodrchal?
Učíme se vázat uzly.

Hlavolamy     
Známé i neznámé hlavolamy pro malé i velké.

Kdo si hraje, nezlobí!  
Deskové hry v akci.

Až budeš starý…
Simulace stáří – vyzkoušíte si pomůcku, která simuluje stáří v několika směrech: omezení hybnosti hlavních kloubů, zvýšení hmotnosti určitých částí těla, včetně změny vzpřímeného postoje člověka, dále pak deformace zrakového a sluchového aparátu.

Strome, kolik máš roků?
Určování stáří dřevin (listnatých, jehličnatých).

Poznej, k čemu to slouží!
Poznávání nářadí a nástrojů pro ruční zpracování dřeva a kovů.

Simulace těhotenství  
Vyzkoušejte pomůcku simulující graviditu ve 3. trimestru těhotenství.

Němčina hrou 
Místní a pomístní názvy v cizině představují pro cestovatele výzvu.

Koloběžky        
Koloběžky v akci!

Quilling
Zábavná výroba svícnu z proužků papíru stáčením a formováním do trojrozměrných tvarů.

Opilecké brýle
Pomůcka simuluje rozšířené vidění a zkreslenou prostorovou orientaci vlivem konzumace alkoholu.

Společensko-vědní hry
Historie – migrace; sociologie/mezinárodní vztahy – globalizace; etika - horizontální a vertikální mobilita.

A přece se točí!
Ukázky funkce parního stroje a Stirlingova motoru (funkční modely).

IT technologie ve vzdělávání (Centrum PRVoK)
3D virtuální realita (Oculus Rift HD model 2017 s pohybovými senzory, Google Cardboard, Google Glass), Ozoboti, BeeBot, magnetická levitace s levitrony, laserové gravírování (do dřeva či papíru), 3D tisk (výroba 3D výrobků z PLA), Sphero a BB8, minidrony, laserová klávesnice, špiónské technologie (špiónské brýle, špiónské tužky, keyloggery), LeapMotion, neviditelné kreslení s UV inkoustem. 

E-Bezpečí (Centrum PRVoK)
Kyberšikana, kybergooming, sexting, rizikové chování na internetu a řada témat spojených s bezpečným používáním IT technologií. Poznávání falešných profilů, odhalování sexuálních abuzérů apod.

Cyrilometodějská teologická fakulta

Budova Cyrilometodějské teologické fakulty, Univerzitní 22

Fair Trade
18:00–22:00
Informační stánek o Fair Trade + nabídka kávy, čaje a čokolády (zdarma).

Vodní Bible
18:00–22:00
Čtení Bible pod vodou - zájemci mohou hledat citáty v Bibli ponořené ve vodě.

Benefiční koncert skupiny NoeRoads
20:15–21:15
Benefiční koncert ve prospěch neziskové organizace Klíč, která v rámci svého působení otevřela divadelní bránu spolu s klienty Klíče.

Lékařská fakulta

Teoretické ústavy LF, Hněvotínská 3

Ústav mikrobiologie - bakterie v pohybu
18:00–23:00
Lékařská mikrobiologie se zabývá etiologií, patogenezí a imunogenezí onemocnění vyvolaných mikroorganismy s poskytováním diagnostických, interpretačních, terapeutických a epidemiologických podkladů. Vychází z vědeckých základů mikrobiologie a jejích dílčích oborů (bakteriologie, virologie, mykologie, parazitologie, antiinfekční imunologie a klinická mikrobiologie). Lékařská mikrobiologie patří svým hlavním zaměřením k preklinickým oborům, neboť se zabývá vztahem mikroorganismů nebo imunitní odpovědi vůči nim k onemocnění člověka, v případě nosičského stavu možnými riziky pro hostitele, identifikací onemocnění vyvolaných mikroorganismy a jejich léčbou.
Do světa bakterií v pohybu v "praktikárně" Ústavu mikrobiologie můžete vstoupit v časech: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. Každý z pěti organizovaných vstupů bude trvat cca 45 minut, přičemž program není věkově omezen.
Místo konání: Ústav mikrobiologie LF UP v budově Dostavby Teoretických ústavů, Hněvotínská 3.

Centesimo
18:00–24:00
Pracoviště Centesimo předvede své moderní výukové vybavení pro urgentní medicínu, na kterém se učí nejen medici, ale i lékaři. Návštěvníci uvidí záchranu lidského života v různých akutních stavech. Dozví se, jak správně a především bezpečně poskytnou první pomoc a budou si moci vyzkoušet i „léčbu pacienta“. V učebně CZVZ  se návštěvníci budou moci podívat na jedny z nejmodernějších pomůcek pro výuku předmětu Základní výkony ve zdravotnictví. Na moderních simulátorech si budou moci vyzkoušet podání injekce do svalu nebo pod kůži a také odběr krve. Ti, kteří krev úspěšně odeberou, si ji budou moci ve zkumavce odnést s sebou :-).
Prohlídky budou začínat vždy v celou hodinu od 18:00 do 23:00 hodin. Přihlášky prosím posílejte na email centesimo.olomouc@seznam.cz. Vždy uvádějte své jméno, příjmení, věk nejmladšího účastníka, počet účastníků a požadovanou hodinu začátku prohlídky. Protože počet účastníků každé prohlídky je omezen na 30, přihlášky budou řazeny dle času přijetí. Každá skupina návštěvníků se sejde vždy v určenou hodinu na recepci v nové budově Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, kde si ji vyzvedne pracovník Centesima.
Vstup do Centesima je umožněn buď ze staré budovy TÚ nebo z nové Dostavby a koridorem.

Národní telemedicínské centrum
18:00–23:00
Informační a komunikační technologie (ICT) jsou nedílnou součástí našich životů a v medicíně zaujímají významné místo, co se týče sledování životních funkcí. Obor, který se novými ICT technologiemi v medicíně zabývá, se nazývá telemedicína. Přijďte se k nám podívat, jakým způsobem v dnešní době cestují data a ne pacient. Ukážeme vám, jakým způsobem ve Fakultní nemocnici Olomouc telemedicínu děláme a ve spolupráci s Konicou Minolta vás vezmeme do světa virtuální a rozšířené reality.
Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového rychle se rozvíjejícího odvětví medicíny - eHealth, resp. telemedicíny.   NTMC se v rámci ČR jako jediné centrum komplexně zaměřuje na realizaci klinicky výzkumných aktivit v oblasti telemedicíny.
Místo konání: vestibul staré budovy Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc (vstup z areálu FNOL anebo přes Dostavbu TÚ).

Ústav histologie a embryologie - pohyb pod mikroskopem
18:00–23:00
Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku Mikroskopického sálu, binokulární mikroskopy pro prohlížení klasických skleněných preparátů a počítače s monitory pro prohlížení virtuálních (digitálních) histologických preparátů, ukázky e-learningových metod anebo například na databázi virtuálních preparátů se zaměřením na pohyb. 5 organizovaných vstupů do praktické části Ústavu histologie a embryologie - mikroskopického sálu v časech: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. Kapacita je cca 30 osob na jednu prohlídku, není nutné se objednávat a není žádný věkový limit.
Místo konání: Ústav histologie a embryologie LF UP v budově Dostavby Teoretických ústavů, Hněvotínská 3.

Ústav patologické fyziologie - Vědci cestovatelé
18:00–21:00
Pracovníci Ústavu patologické fyziologie včetně doktorandů představí v krátké prezentaci přehled svých zahraničních cest, na které se vydávají na kratší či delší dobu za účelem získávání nových zkušeností, výměně vědeckých informací či práci na společných projektech, např. na téma vzniku a rozvoji některých plicních nemocí. Představíme také vědce, kteří přijíždějí za výzkumem na olomoucký ústav. Budou připraveny drobné ukázky (nejen) laboratorních prací, např. závěrečná fáze izolace DNA, které si účastníci budou moci sami vyzkoušet.
Místo konání: učebna 2.517 v budově Dostavby Teoretických ústavů, Hněvotínská 3.

Ústav normální anatomie - Anatomické muzeum
18:00–24:00
Ústav normální anatomie nabídne návštěvníkům své Anatomické muzeum. Vstup je možný pouze od 15 let, mládež 15–18 let v doprovodu rodičů.
Místo konání: Ústav normální anatomie LF UP v Dostavbě Teoretických ústavů, suterén, Hněvotínská 3

Fakultní nemocnice Olomouc

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6

Potrubní pošta
Chcete vědět, kolik kilometrů měří potrubí, kterým létají krevní vzorky z klinik a oddělení do nemocničních laboratoří? Dokážete odhadnout, za jak dlouho urazí přepravní pouzdro cestu mezi nejvzdálenějšími stanicemi? Zajímá vás, kolik zásilek přepraví systém za jediný den? Přijďte na prohlídku centrály potrubní pošty, kterou nemocnice vybudovala v loňském roce a která patří mezi největší a nejrozsáhlejší přepravní systémy tohoto typu v České republice - 18:00-22:00 (poslední prohlídka), vždy v každou hodinu. Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit u Egona Havrlanta - tel.: 606 607 687, e-mail: egon.havrlant@fnol.cz.

Transfuzní oddělení
Co to je krevní řečiště? Jakou rychlostí se pohybuje krev? Jak se skladuje darovaná krev nebo plazma? Jak dostává transfuze k pacientovi? Na tyto a další otázky Vám odpovíme během prohlídek Transfuzního oddělení FN Olomouc. Prohlídky oddělení včetně laboratoří - 18:00-22:00 (poslední prohlídka), vždy v každou hodinu. Zájemci o prohlídku nechť se přihlásí Lucii Vybíralové - tel.: 588 442 261, 724 762 597, e-mail: lucie.vybiralova@fnol.cz.

Změna programu vyhrazena