Lékařská fakulta UP

Co by to bylo za Noc vědců bez medicíny? Právě za oponu lékařství a jeho vývoje v posledních sto letech budete moci nahlédnout na lékařské fakultě, kterou najdete v areálu fakultní nemocnice. Navštívit budete moci historické budovy Teoretických ústavů i jejich moderní dostavbu nebo špičková pracoviště Ústavu molekulární a translační medicíny. Ač je to z centra větší kus cesty, určitě si návštěvu lékařské fakulty nenechejte ujít!

Národní telemedicínské centrum

Místo: II. interní klinika gastroenterologie a geriatrie (budova Y), konferenční místnost v přízemí budovy
Čas: 18:00–22:00
Program: Informační a komunikační technologie (ICT) jsou nedílnou součástí našich životů a v medicíně zaujímají významné místo, co se týče sledování životních funkcí. Obor, který se novými ICT technologiemi v medicíně zabývá, se nazývá telemedicína. Přijďte se k nám podívat, jakým způsobem v dnešní době cestují data a ne pacient. Ukážeme Vám, jakým způsobem ve Fakultní nemocnici Olomouc telemedicínu děláme a ve spolupráci s Konicou Minolta Vás vezmeme do světa virtuální a rozšířené reality. V rámci programu se uskuteční v 18 hodin a ve 20 hodin přednášky. Zaměří se na aktuální témata spojená s inovacemi ve zdravotnictví: telemedicína, historie telemedicíny, nástroje na vzdálené monitorování nemocí, technologie, které se k tomu využívají, propojení umělé inteligence s klinickou praxí, využití smart technologies ve zdravotnictví nebo srovnání úrovně elektronického zdravotnictví v ČR a zahraničí.
Vstup na prezentaci je volný, rezervace na přednášky v rezervačním formuláři.

Ústav histologie a embryologie - 100 let české vědy

Místo: Ústav histologie a embryologie LF UP v budově Dostavby Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc (vstup z nové Dostavby TÚ)
Čas: 18:00–23:00
Program: Vstup do Mikroskopického sálu v časech: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. Tedy 5 organizovaných vstupů do praktické části Ústavu histologie a embryologie. Každý vstup bude uveden informativním přehledem k pracovišti a oboru samotnému. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku Mikroskopického sálu, binokulární mikroskopy pro prohlížení klasických skleněných preparátů a počítače s monitory pro prohlížení virtuálních (digitálních) histologických preparátů a ukázky e-learningových metod.
Program je časově organizován, prohlídky probíhají ve stanovených časech; kapacita cca 30 osob na jednu prohlídku, není nutné se objednávat; žádný věkový limit.

Rozpohybuj srdce!

Místo: Centesimo, budova starých Teoretických ústavů (Hněvotínská 3, Olomouc), přízemí napravo – vstup buď ze staré budovy TÚ nebo z nové Dostavby a koridorem.
Čas:
18:00–24:00
Program
: Pracoviště Centesimo předvede své moderní výukové vybavení pro urgentní medicínu, na kterém se učí nejen medici, ale i lékaři. Návštěvníci uvidí záchranu lidského života v různých akutních stavech. Dozví se, jak správně a především bezpečně poskytnou první pomoc a budou si moci vyzkoušet i „léčbu pacienta“. V učebně CZVZ  se návštěvníci budou moci podívat na jedny z nejmodernějších pomůcek pro výuku předmětu Základní výkony ve zdravotnictví. Na moderních simulátorech si budou moci vyzkoušet podání injekce do svalu nebo pod kůži a také odběr krve. Ti, kteří krev úspěšně odeberou, si ji budou moci ve zkumavce odnést s sebou.
Organizace
: Prohlídky budou začínat vždy v celou hodinu od 18:00 do 23:00 hodin. Přihlášky prosím posílejte na email centesimo.olomouc@seznam.cz Vždy uvádějte své jméno, příjmení, věk nejmladšího účastníka, počet účastníků a požadovanou hodinu začátku prohlídky. Protože počet účastníků každé prohlídky je omezen na 30, přihlášky budou řazeny dle času přijetí. Každá skupina návštěvníků se sejde vždy v určenou hodinu na recepci v nové budově Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, kde si ji vyzvedne pracovník Centesima. 

100 tváří mikrobiologie

Místo: Ústav mikrobiologie LF UP v budově Dostavby Teoretických ústavů, Hněvotínská 3, Olomouc (vstup z nové Dostavby TÚ)
Čas: 18:00–23:00
Program: Vstup do světa bakterií v časech: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 a 22:00 hod. Tedy 5 organizovaných vstupů do „praktikárny“ Ústavu mikrobiologie, kde uvidíte sto tváří bakterií. Každý vstup je cca 45 minut.
Program je časově organizován, prohlídky probíhají ve stanovených časech.

Anatomické muzeum

Místo: Ústav normální anatomie LF UP v Dostavbě Teoretických ústavů, suterén, Hněvotínská 3, Olomouc
Čas: 18:00–24:00
Program: Ústav normální anatomie nabídne návštěvníkům prohlídku exponátů svého Anatomického muzea. Vstup je možný pouze od 15 let.
Vstup od 15 let, mládež 15-18 let v doprovodu rodičů.

Ústav molekulární a translační medicíny

Místo: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP, Hněvotínská 5, Olomouc
Čas: 18:00–22:00
Program: Vstup do budovy bude možný od 18:00 hod. Prohlídky, které budou asistované vědeckým  personálem, proběhnou od 18:15, 19:15, 20:15, 21:15 hod. Účastníci  budou zasvěcení do tajů molekulárního výzkumu nádorů na úrovni DNA. Můžou se těšit na prohlídku laboratorních prostor, kde uvidí přípravu a zpracování nádorových tkání, přípravu preparátů jako i genetickou diagnostiku. Uvidí také vysokokapacitní skríningovou laboratoř, která je jednou z mála v České republice.
Program je časově organizován, prohlídky probíhají ve stanovených časech; kapacita cca 15 osob na jednu prohlídku, je nutné se objednat na: m.khoylou@seznam.cz.